Stichting Vrienden van Bredero's Hof & De Groene Wei

Het bijeen brengen van financiële middelen voor het in stand houden van een optimaal woon- en leefklimaat en het ontwikkelen van activiteiten voor het welzijn van alle bewoners van de Woon Complexen Bredero’s Hof & De Groene Wei te Giessenburg.

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit (minimaal) 5 leden. Van belang is de nauwe betrokkenheid met de doelstelling van de stichting. Het bestuur streeft er naar om personen uit de doelgroep een bestuurlijke rol te laten vervullen en de link met de doelgroep te waarborgen.

Doelstellingen

Het bijeen brengen van financiële middelen voor het in stand houden van een optimaal woon- en leefklimaat en het ontwikkelen van activiteiten voor het welzijn van alle bewoners van de wooncomplexen Bredero’s Hof & De Groene Wei te Giessenburg. Het bevorderen van de sociale wisselwerking tussen de bewoners van het wooncomplex en de inwoners van Giessenburg, Giessen-Oudekerk en Schelluinen. Verbeteringen aan het gebouw van de wooncomplexen, voor zover deze niet kunnen worden betaald uit de middelen van de wooncomplexen zelf.

1. Algemene doelstelling van de Stichting

Het primaire doel van de Stichting is een positieve bijdrage te leveren aan het woon- en leefklimaat van de bewoners van de wooncomplexen. De stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. De gehele stichting wordt gedragen door een groep enthousiaste vrijwilligers die geen enkele geldelijke beloning hiervoor ontvangt.

2. Beleidsdoelstellingen

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Activiteiten te organiseren die aansluiten op de interesses van de doelgroep;
 • Het financiële doel wordt gerealiseerd met behulp van een daartoe bestemd vermogen dat wordt gevormd door de volgende componenten:
  • Jaarlijkse bijdrage van sponsors;
  • Jaarlijkse donaties van ondersteunende donateurs;
  • Waar mogelijk subsidie en donaties;
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • Andere verkrijgingen en baten;

Het nemen van initiatieven die het nut en de zin van de activiteiten van de stichting ook op langer termijn mede kunnen waarborgen.

Het werven van fondsen ten einde het e.e.a. mogelijk te maken. Het fondsenwerven ter ondersteuning van de doelstelling van de stichting is daarmee een van de belangrijkere afgeleiden om onze doelstelling daadwerkelijk te realiseren en mogelijk te blijven maken.          

 

3. Organisatorische doelstellingen

Het bestuur bestaat uit (minimaal) 5 leden. Van belang is de nauwe betrokkenheid met de doelstelling van de stichting. Het bestuur streeft er naar om personen uit de doelgroep een bestuurlijke rol te laten vervullen en de link met de doelgroep te waarborgen.

De vrijwilligers die de deelnemers begeleiden bij de activiteiten worden niet betaald, wel mogen zij hun reiskosten declareren.

De enige daadwerkelijke kosten van de stichting zijn de kosten die noodzakelijk zijn om de stichting haar operationele werkzaamheden te laten uitvoeren.

Waaronder andere: bankkosten, postzegels, cartridges en de kosten voor hosting en domeinnaamregistratie. Elk nieuw kalenderjaar wordt het beleidsplan geactualiseerd.

4. Bestedingsbeleid

Het bestedingsbeleid ligt geheel binnen de context en de activiteiten van de stichting.