Bestuur

Voorzitter:

Arie Slob

Secretaris

Corry van den Berg-Hooikaas

Penningmeester:

Peter van Duin

Bestuursleden:

Marijke Post-Stam

Kees Hoogenboezem

Arina Kroon

Cees Schep

Petra van Tuijl- Schaap

Jan de Kreij

Ageeth Slob