Sponsoring

In 2019 is de “Stichting Vrienden van Bredero’s Hof” opgericht. Afgelopen tijd is de stichting uitgebreid voor de in aanbouw zijnde “Groene Wei” in Giessenburg. Onze naam is hierdoor veranderd in: Stichting Vrienden van Bredero’s Hof & De Groene Wei.

De statuten zijn hiervoor aangepast en zijn ondertekend.

De Groene Wei wordt een omgeving waar jongeren met een lichte verstandelijke beperking, ouderen met dementie en mensen die langdurig en intensieve zorg nodig hebben samen komen te wonen. 

Doel van deze uitgebreide stichting is het bijeenbrengen van financiële middelen voor het in stand houden en bevorderen van een optimaal woon- en leefklimaat voor bewoners en deelnemers aan de dagbesteding in zowel Bredero’s Hof als De Groene Wei. Hierbij kunt u vooral denken aan praktische zaken zoals extra meubilering, geluidsinstallatie, audiovisuele middelen en activiteiten.

Als eerste willen we als stichting een duofiets doneren aan De Groene Wei met een waarde van € 10.000.

Deze vorm van ondersteuning wordt op geen enkele andere manier vergoed vanuit de reguliere geldstromen. Wij als stichting zijn hierdoor geheel aangewezen op financiële giften van donateurs en sponsors. Vandaar dat wij als stichting op zoek zijn naar bedrijven in Giessenburg, Schelluinen en omgeving die ons financieel willen ondersteunen. Later gaan we ook donateurs werven bij particulieren.

Aan bedrijven vragen we een jaarlijkse ondersteuning van €100 en aan particulieren €10. De vrijheid blijft bestaan om voor een hoger bedrag te kiezen. Onze stichting heeft de ANBI-status.

Reclame voor de sponsors wordt gemaakt door vermelding van de namen van de bedrijven op de site van de stichting en in de huis aan huis verspreide nieuwsbrief.

We rekenen op uw betrokkenheid als ondernemer. U kunt ook al een reactie sturen naar ons mailadres: brederoshof.degroenewei@gmail.com

Bij voorbaat onze dank voor uw bijdrage.

 

Noteer mij als vriend.

Wil je graag jaarlijks een bijdrage geven aan stichting vrienden van Bredero’s Hof & De Groene Wei? Vul dan onderstaand formulier in.

Ik wil éénmalig een gift geven.

Wil je graag een eenmalige gift geven? Stuur ons een mailtje, we nemen zo spoedig mogelijk contact op.